» pentru Atestare

back          

RAPORT DE AUTOEVALUARE

2006 - 2008  

 

1.      Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare

1.1.  Denumirea: SC TEGRAL CONSULTING SRL

1.2.  Statutul juridic*1): SRL

1.3.  Actul de înfiinţare*2):

1.3.1.     Act Constitutiv societate TEGRAL CONSULTING S.R.L. Incheiere de Infiintare Nr. 15486/SC/20.11.2003, J40/15718/21.112003

1.3.2.     Certificat de Inregistrare Mentiuni – Mentiunea nr. 276669 / 13.06.2007, Incheiere Nr. 34863 / 15.06.2007 – modificarea actului constitutiv prin completarea obiectului de activitate cu urmatoarele obiecte de activitate secundare: Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale – cod CAEN 7310; Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea – cod CAEN 7420; Activitati de testari si analize tehnice – cod CAEN 7430.

1.4.  Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori:    –  gt924

1.5.  Director general/Director:  Ionescu Sorin Laurentiu

1.6.  Adresa: Str. Emil Girleanu nr. 12, Bl A1, sc.1, apt.21,sector 3, Bucuresti,  România

1.7.  Telefon, fax, pagina Web,  e-mail: 0318031324, 0213217862, www.tegral.ro office@tegral.ro

 

2.      Domeniul de specialitate

2.1.  Conform clasificării UNESCO*3): 33 – Stiinte Tehnologice

2.1.1.     3305 – Tehnologia Constructiilor: 3305.01 – proiectare arhitectonica; 3305.05 – tehnologia betonului; 3305.06 – ingineria civila; 3305.14 – locuinte;

2.1.2.     3312 – Tehnologia materialelor: 3312.02 – aglomerate; 3312.03 – materiale ceramice; 3312.05 – produse de argila; 3312.99 – compozite termoizolatoare;

2.1.3.     3313 – Tehnologia si ingineria mecanica: 3313.04 – material de constructie;  3313.12 – echipamente si masini industriale; 3313.17 – masini pentru operatii mecanizate

2.2.  Conform clasificării CAEN: 7310

 3.      Starea unităţii de cercetare-dezvoltare

3.1.  Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare:

 A.                 CERCETARE APLICATIVA IN SCOPUL DEZVOLTARII DE NOI TEHNOLOGII SI PRODUSE

Programul de cercetare-dezvoltare are urmatoarele obiective principale:

a)     Integrarea solutiilor de eficienta energetica si a surselor de energie regenerabila in proiectarea constructiilor noi si renovate;

b)     Sisteme, solutii constructive si structuri termoizolante a anvelopei constructiilor pasive si eficiente energetic – eliminarea puntilor termice – solutii si sisteme de termoizolare a fundatiilor;

c)      Solutii si sisteme de incalzire / racire cu aer prin pardoseli cu structura ventilata;

d)     Integrarea sistemelor VMC in proiectarea constructiilor pasive si / sau eficiente energetic – instalatii si echipamente de preconditionare termica a aerului proaspat prin folosirea masei termice a solului – schimbatoare de caldura aer – sol;

e)     Integrare in proiectare a solutiilor de conditionare a aerului tip turn de racire;

 B.        PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE

 PNCDI 2 -  Programul 4 – Parteneriate complexe cu alte unitati, cu tematicile:

§         Energie

In parteneriat cu Universitatea Politehnica Bucuresti, ICECHIM si INCERC, in anul 2007 a fost castigat proiectul

“Materiale compozite hibride, pe baza de polistiren expandat, destinate reabilitarii cladirilor” in cadrul Programului 4 – Parteneriate in domenii prioritare, Directia de cercetare 2 (proiectul se deruleaza in perioada 2007 – 2010).

3.2.  Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare si gradul de recunoastere a acestora:

TEGRAL Consulting S.R.L. a fost infiintata in 2003 si a activat pana in 2007 ca firma de consultanta de afaceri si management pentru investitii in constructii. Firma a prestat prin personal calificat servicii de dirigentie si urmarire a lucrarilor de executie pentru diversi beneficiari.

In paralel firma a elaborat studii de fezabilitate pentru realizarea de proiecte tehnico-economice pentru constructia de “case pasive” – cladiri eficiente energetic.

Totodata au fost efectuate studii de fezabilitate si cercetari de piata in domeniul materialelor compozite cu polistiren, de tip “beton usor” – “mortare termoizolante”.

Incepand din anul 2006 firma a efectuat studii preliminare de fezabilitate si experimentale privind realizarea de materiale noi termoizolante, cu agregate de polistiren expandat, in colaborare cu Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti si cu Institutul de Cercetare, Proiectare si Productie Experimentala pentru Constructii si Materiale de Constructii PROCEMA Bucuresti.

Incepand din trimestrul II, 2007 a fost demarata activitatea de cercetare – dezvoltare pentru realizarea unor proiecte de locuinte individuale si colective mici cu atribute arhitecturale moderne iar in trimestrul III, 2007 a fost inclusa si in obiectul de activitate al firmei – cod 7310 – activitatea de cercetare – dezvoltare.

Incepand din trimestrul II, 2008, activitatea se desfasoara cu 1 cercetator principal grad I si 1 inginer de dezvoltare tehnologica.

3.3.  Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat:

A.     Sursa de finantare  a activitatii de cercetare este asigurata din:

-          proiecte de cercetare si executie solicitate de diferiti beneficiari;

-          proiecte de cercetare castigate in parteneriat cu alte unitati de la programele nationale de cercetare si programe internationale;

-          surse proprii.

B.     Firma nu are datorii restante la bugetul de stat şi la bugetele locale;

4.      Criterii primare de performanţă

                                                                                                            punctaj

4.1.  Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI*4)

4.1.1.     Număr de lucrări ştiinţifice                                                  0 x 30

4.1.2.     Punctaj cumulat ISI*5)                                                          0  x 5

Notă: factorul de impact a fost ales cel din cursul anului 2006

4.1.3.     Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI*6)   0  x 5

      (Lista lucrărilor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.1)

                                                 Total punctaj cap. 4.1: 0

 

4.2.  Brevete de invenţie*7)

4.2.1.     Număr de brevete                                                                 0  x 30

4.2.2.     Număr de citări de brevete în sistemul ISI                     0 x 5

    (Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.2)

                                                                         Total punctaj cap. 4.2: 0

4.3.  Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar

                         (Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia).

-          Contract 21-027 / 2007, PNCDI – program 4 „ Materiale compozite hibride, pe baza de polistiren expandat, destinate reabilitarii termice a cladirilor”    - Beneficiar final – CNMP

 

-          Contract 003 / 2007, consultanta, cercetare si proiectare „ Studiul, proiectarea si realizarea pardoselilor cu structura ventilata cu scopul incalzirii respectiv racirii cladirilor de locuit cu folosirea aerului ca agent termic si pentru ventilare continua” si „ Izolarea termica a fundatiilor”    - Beneficiar: – S.C. PST Manufacturing S.R.L.

4.3.1.     Număr de produse, tehnologii, studii, servicii                2 x 20

 (Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.3)

                                                                        Total punctaj cap. 4.3: 40

                                                                        Total punctaj cap. 4: 40

5.      Criterii secundare de performanţă

5.1.  Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate*8) fără cotaţie ISI

5.1.1.     Număr de lucrări                                                                    0 x 5

                                                                        Total punctaj cap. 5.1:  0

5.2.  Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program

5.2.1.     Număr de comunicări prezentate                                       0 x 5

                                                                         Total punctaj cap. 5.2:  0

5.3.  Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar

5.3.1.     Număr de modele, normative, proceduri etc.:                    2x 5

             (Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 5.3)

Total punctaj cap. 5.3:  10

                                                                                    Total punctaj cap. 5: 5                                                        

 6.      Prestigiul profesional

 6.1.  Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute

Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea:         0 x 20

                        Nr. crt.    Nume    Titlul revistei/editurii

6.2.  Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria B în clasificarea CNCSIS)

                         Număr de prezenţe:                                               0 x 10

                                    Nr. crt.    Nume    Titlul revistei/editurii

6.3.  Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie

Număr de premii:                                                    0 x 20

                         Nr. crt.    Nume    Premiul    Anul

6.4.  Premii naţionale ale Academiei Române

Număr de premii:                                                    0  x 20

                        Nr. crt.    Nume    Premiul    Anul

6.5.  Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare

Număr de conducători de doctorat:                        0  x 10

                        Nr. crt.    Nume

6.6.  Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare

Număr de doctori în ştiinţă:                                     0 x 10

Total punctaj cap. 6: 0

Total punctaj cap. 4+5+6: 50 

 7.      Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea):

7.1.  Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice*9):

7.2.  Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private:

7.3.  Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice*10):

Numar contract

Rol in proiect

 

PNCDI – programul 4-

Proiect 21-027 / 2007 subcontract 30154 / 14.09.2007

Partener  - P5

2006

2007

2008

 

buget

buget

0

5000

27200

7.4.  Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri private:

Numar contract

Rol in proiect

 

PNCDI – programul 4-

Proiect 21-027 / 2007 subcontract 30154 / 14.09.2007

Partener  - P5

2006

2007

2008

 

cofinantare

cofinantare

0

1250

6800

0

Total an

6250

Total an

34000

7.5.  Alte surse:

Surse proprii:       2007 – 30425 lei

                                2008 –   7400 lei

7 bis. Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie): 

2006 – 1 contact:            14870 lei

2007 – 2 contracte          25225 lei

8.      Resursa umană de cercetare

8.1.  Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă: 2/0

8.1.1.     Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă: 1/0

8.1.2.     Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă: 0/0

8.1.3.     Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă:  0/0

8.1.4.     Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă: 0/0

8.1.5.     Asistenţi de cercetare: 1

8.1.6.     Total personal auxiliar de cercetare angajat: 0

8.2.  Date privind perfecţionarea resursei umane

8.2.1.     Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare la data completării formularului: 0

8.2.2.     Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea: 0

9.      Infrastructura de cercetare-dezvoltare

9.1.  Laboratoare de cercetare-dezvoltare:

            Nr. crt.    Denumirea laboratorului                            Domeniul în care este acreditat

9.2.  Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 5 ani:

Nr. crt.

Denumire echipament

Anul fabricatiei/punerii in functiune

Sursa de finantare a investitiei

0

1

2

3

411

Imprimanta HP 5510 - officeJet – all-in-one

2007

Surse proprii

8

Calculator AMD – 1 bucata

2006

Surse proprii

1) Se menţionează forma de organizare şi persoana juridică: dacă unitatea de cercetare-dezvoltare nu are personalitate juridică, se menţionează denumirea instituţiei cu personalitate juridică care o reprezintă (de exemplu, Centrul de ............... din cadrul Universităţii ...............).

2) Se menţionează titlul actului, data emiterii, organul emitent şi, după caz, modificările ulterioare.

3) Domeniile de clasificare UNESCO pot fi accesate la www.mct.ro/ancs.

4) Indexate de Thomson Scientific [fost Institute for Scientific Information (ISI) in Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index].

5) Punctajul ISI se obţine prin însumarea factorilor de impact ai publicaţiilor respective. Factorii de impact pot fi accesaţi la www.cimec.org.ar.

6) Sunt excluse autocitările.

7) Se specifică dacă brevetul este naţional/internaţional (USPTO, EPO, JPO) şi numărul brevetului.

8) În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B (vezi www.cncsis.ro).

9) Valori defalcate pe ani şi valoarea totală în euro.

10) Datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI, CEEX, granturi etc.); valorile contractelor vor fi defalcate pe ani.

 Anexa 4.1 – Lucrări publicate în reviste de specialitate cu cotaţie ISI

Anexa. 4.2 - BREVETE DE INVENŢIE

Anexa 4.3 – Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar

2007

§         Studii prospective si tehnologice pentru „Izolarea termica a fundatiilor cu polistiren extrudat, in vederea eliminarii / reducerii puntilor termice”;

2008

§         „Studiu prospectiv si tehnologic pentru proiectarea sistemului de climatizare a constructiilor de locuit prin pardoseala structurata, folosind ca agent termic aerul, utilizat simultan in ventilarea continua cu rol de improspatare”.

Anexa 5.1 – Lucrări publicate în reviste de specialitate

Anexa 5.2 – Lista lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale

Anexa 5.3 – Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar

2007

§         Studiu prospectiv „Solutii posibile pentru aplicarea noilor materiale”Etapa I  a proiectului „Materiale compozite hibride, pe baza de polistiren expandat, destinate reabilitarii termice a cladirilor”

2008

§          „Planuri tehnice, comandate de beneficiar, de realizare a fundatiilor continue izolate termic cu polistiren extrudat, in vederea eliminarii / reducerii efectelor de punte termica”    – proiect de executie faza P.A.C. pentru 2 locuinte cuplate – Str. Vf. Berivoiul Mare – sector 1, Bucuresti

Home
Despre Tegral
Services
Contact
 

 

 

 


Design template by
Web Design Project